Az UMBC-ről röviden

2012.08.10.

Az Ukrán-Magyar Business Klub Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy az országaink közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődését elősegítse. Ukrajna Magyarország legnagyobb szomszédja. Franciaországénál nagyobb területével és közel 50 milliós lakosságával Ukrajna hatalmas vásárlói potenciált és nagy felvevő piacot jelent. Magyarország, mint az Európai Unió tagállama különösen érdekes Ukrajna számára mint összekötő kapocs az Európai Unióval. A kormány keleti nyitás politikája reményeink szerint nagyban elősegítheti a fejlődést.

2010 utolsó negyedévében felélénkült a magyar ukrán felsőszintű párbeszéd. Sajnos Ukrajna és Magyarország gazdasági együttműködése, az ukrán–magyar árucsere-forgalom még nem felel meg a két szomszédos ország tényleges lehetőségeinek.  A KSH adatai amúgy pozitív képet mutatnak, míg 2010-ben 2,8 mrd áruforgalom volt országaink között, amelyből az export 1925,8 M, az import 872M USD.-t tett ki. 2011-ben 3,6 mrd volt az áruforgalom ami 29,8 % növekedést mutat az előző évhez képest. A statisztika is mutatja, hogy a magyar export sokkal nagyobb, mint az import. Magyar részről még mindig elsősorban Kijev környékére és a Kárpátontúli, magyarok lakta területek felé áramlik a magyar tőke, sajnálatosan kikerülve Ukrajna gazdagabb keleti területeit. Az import nagyrésze még mindig egyoldalúan lekorlátozódik az energiahordozókra.

Céljaink között szerepel, hogy az ukrán befektetőket Magyarországra csábítsuk.  Mindenképpen szeretnénk magas szintű megyei kapcsolataink fejlesztését teljes mértékben kiépíteni országaink között. Különösképpen a lembergi, dnyipropetrovszki, luganszki , csernyivci, zaparizsiszki, ivano Frankivszki és nem utolsó sorban a kárpátaljai területekkel.

Az Ukrán Magyar Business Klub egyesületének elnöke, Kravcsenko György, klub főtitkára dr. Bácskai János és a klub titkára, Bánhalmi András a budapesti Ukrán Nagykövetséggel közösen dolgozza ki a további stratégiát. Szeretnék bevonni a munkába a hazai, illetve ukrajnai minisztériumokat (külügy,nemzetgazdasági,mezőgazdasági stb) is, amelyekkel a kapcsolatfelvétel elindult. A tervek között szerepel az országon belüli regionális központok létrehozása is, a klub helyi képviselőinek kiválasztásával (pl. az Észak-alföldi régió Kárpátalja közelsége miatt lehet kiemelt fontosságú). És nem csak földrajzi régiókat tervezünk földrajzi bontásban, hanem klubon belül is szekciók kialakítása valósul meg. Ipari, turisztikai,mezőgazdasági, jogi, egyéb.

A klub tagjainak lehetősége van részt venni a klub rendezvényein és első kézből értesülhetnek az üzleti lehetőségekről is. Az általunk szervezett konferenciák, üzleti vacsorák, partner kiközvetítés mind-mind lehetőség a hazai és ukrán üzletembereknek. A klub új váci utcai irodájának megnyitásakor tovább bővül a klub az Egyesült Arab Emirátus szekciójával. Mivel az Egyesült Arab Emirátus nem rendelkezik önálló diplomáciai képviselettel sem hazánkban, sem Ukrajnában, ezért további területeken is szélesedhet az együttműködés, és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése.

Szolgáltatásaink

Az UMBC tagsággal rendelkező személyek a következő szolgáltatásokban részesülhetnek: tanácsadás, üzleti partnerekkel történő találkozók, illetve tárgyalások elősegítése, üzleti lehetőségek felkutatása

Fontos tudnivalók

Az UMBC nem foglalkozik üzleti közvetítéssel.A meghívó levelek, vízum ügyintézésben - kizárólag a klub tagjainak lehetséges. Kivételt képeznek a Klub rendezvényein résztvevő meghívott vendégek.

Rendezvények

A Klub tevékenységei között szerepel: különböző tematikájú konferenciák szervezése, üzleti találkozók, vacsorák lebonyolítása.